نویسنده: iranshahr2000 ارسال نامه

وب سایت: http://iranshahr2000.7gardoon.com

خبرهای روز

مرکز برگزاری دوره های تخصصی سخت افزار و الکترونیک

مرکز برگزاری دوره های تخصصی سخت افزار و الکترونیک

آموزشگاه ملی پایتخت با برگزاری دوره های تخصصی و ارائه مدرک فنی و حرفه ای و بین المللی

مجهز ترین آموزشگاه تخصصی تعمیرات در ایران

مجهز ترین آموزشگاه تخصصی تعمیرات در ایران

جهت بالا بودن مطلب آموزشی جلسه اول رایگان و در صورت نارضایتی کل شهریه استرداد میگردد

تخفیف ویژه فصل با ثبت نام در دوره های تخصصی سخت اف

تخفیف ویژه فصل با ثبت نام در دوره های تخصصی سخت اف

تنها و قوی در آموزش ، بهترین کارگاه عملی در ایران و 14تکنیسن مجرب در تعمیرات |